9B användbara filmklipp inför prov

Mage och tarmsystem

Hjärtat och blodomloppet

Njurarnas funktion

Lär er hur våra organ fungerar och hur de samverkar, t ex

  • hur hjärtat, lungorna och blodomloppet hänger ihop
  • hur blodet renas i njurarna
  • hur näringen tas upp i tarmarna och sedan transporteras i blodet

Ni ska även kunna jämföra organ hos oss och de andra djuren, berätta om likheter och skillnader.

Använd er av filmklippen, de artiklar som vi har läst, biologiboken och anteckningar/redan gjorda instuderingsfrågor!

Följande sidor i boken är läsvärda:

Blodomloppet s 274-275
Hjärtat s 276-279
Blod och hjärtsjukdomar s 286-289
Mage och tarm s 252-257
Lungor s 265-267
Luftvägarnas försvar och sjukdomar 268-269
Njurar och lever s 290-293
Organen samarbetar s 246-248

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s