Luftmotstånd

Steg 1: (Vad trodde ni skulle hända? Varför?)

De plana pappret följer med vinden och åka längs med marken. För att det är så pass tunnt och det beror på vädret. Det kommer blåsa iväg lättare när man släpper det.

När man knövlar ihop pappret så blir det kompaktare och mindre luftmotstånd och vinden kommer inte lika lätt in och lyftmotståndet blir mindre.  Det beror på vädret hur den hamnar osv. Om det blåser kraftigt så blåser det antagligen iväg när det landat och åker efter marken.

 

Steg 2: (Hur gjordes försöket?)

Vi testade! 3 elever ställde sig på varsin stol. En släppte ett slätt papper. Den andra ett ihop knövlat papper. Den andra sig framför dem två och kolla noga vilket papper som landa först. Det ihop knövlade landade först eftersom det var ihop knövlat så blev det mindre luftmotstånd. Det släta papper landa sist eftersom det var tunnare blev det mer luftmotstånd och svaja med vinden. Vi testade även olika höjder. Vi testade också med plastpåsar. Samma resultat. Det ihop knövlade landa först. Desto högre höjd så kom de två pappersarken ifrån varandra.

 

Steg 3: (vad ledde det till?)

Desto högre höjd vi släppte ifrån desto längre ifrån varandra kom arken. Eftersom högre upp man släpper ifrån desto mer luftmotstånd för det släta pappret. Men resultatet blev detsamma det ihop knövlade landa först eftersom det hade mindre luftmotstånd.

 

Steg 4: (Vilka regler kom ni fram till?)

  • Om man släpper 2 föremål från samma höjd och det ena är ihop knövlat och det andra är slätt. Så kommer alltid det ihop knövlade först för det är mer kompakt och mindre luftmotstånd.

—————————————————————————————————————————————–

Sammanställning

Vi trodde det hopknölade pappret skulle fara ner snabbast.

Vi tog först två typ test kaniner som skulle ställa sig på två stolar som stog brevid varandra ,den ena personen höll det hopknölade pappret och den andra ett rakt papper så släppte dom från samma höjd . Då såg vi att det hopknölade papperet kom ner snabbast, och det raka åkte typ sick sak väldigt sakta . Sen så gick vi till gymnasiets trappa för att se om det vart någon skillnad när vi hade en dubbelt så hög höjd. Vi tyckte inte att det blev så stor skillnad mellan vilken höjd man hade. Det vart ingen skillnad utan det va bara avståndet som skiljde sig lite, annars va det ingen skillnad.

*det hopknölade papperet tar inte emot så mycket luft som det släta papperet, för att det hopknölade är så liten så att den inte tar  så mycket luft.Det stora papperet tar emot så mycket  luft för att det är så stort , det är lika med alla föremål.

—————————————————————————————————————————————–

Sammanställning
Vi trodde att det släta pappret skulle falla långsammare än det ihopknölade pappret. Vi tror det därför att släta pappret har mer luftmotstånd än det ihopknölade så det släta pappret faller långsammare. Två elever ställde sig på varsin stol och släppte varsitt papper. Sen gick vi till gymmnasiet och gjorde samma sak fast från högre höjder.
Inga direkt förändringar hände i experimentet det ända som ändrades var höjden.
Regeln vi fick fram var att när man har något slätt så faller det långsammare än det ihopknölade och att det ska släppas från samma höjd. Det släta faller långsammare än det ihopknölade för att det får mer luftmotstånd. Våran gissning stämde bra med resultatet.

Luftmotstånd

Luftmotstånd

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s