Fågelsång…

Det är dags att lära sig några fågelläten.

Förhoppningsvis har ni hört dessa fågelläten under sommaren, om inte så kommer ni att börja höra dem…

Större hackspett (välj det övre ljudet, där du hör “trummandet”)

Berguv 

Bofink

Koltrast

Nötväcka

Storlom

Blåmes

Talgoxe

Gräsand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s