Biologiprov 9A

Inför provet på tisdag v 48 behöver du öva på följande:

Ämnesord: Cell, vävnad, organ, enzym, ven, artär, kranskärl, kapillär, stora kretsloppet, lilla kretsloppet, blodplasma, blodplättar, röda blodkroppar, vita blodkroppar, inflammation, immun

Du behöver veta följande:

  • hur mag- och tarmsystemet fungerar, du kan även dina anteckningar och häftet som jag kopierat till dig (sid 153-157). Du ska veta vad som händer i de olika delarna av tarmsystemet. Här följer två filmklipp som handlar om magen och tarmarnas funktion. Matspjälkningen, Matspjälkningen 2
  • Hur funkar lungorna och hur syresätter de kroppen? Häftet sid 158-160, samt dina anteckningar och svar på instuderingsfrågorna. Film 
  • Blodomloppet, sid 161-167, anteckningar samt film
  • Immunförsvaret, på vilka sätt kan man bli immun, och vad innebär det? Sid 169-171, film kroppens försvar
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s