Läxa 9A biologi till v 3

Hej!

Till tisdag v 3 har ni i läxa att ta reda på vad som menas med ekologiskt fotavtryck, samt undersöka vilket ditt ekologiska fotavtryck är!

Testa dig själv med klimatkalkylatorn, 

Anteckna ditt resultat och ta med till skolan.

 

 

 

Advertisements

Måndag 11/12 matte 7A

Hej!

På måndag 11/12 kommer ni att ha vikarie. Ni ska jobba med er planering för v 50. Innan ni börjar ska ni titta på detta klipp

 

Biologiprov 9A

Inför provet på tisdag v 48 behöver du öva på följande:

Ämnesord: Cell, vävnad, organ, enzym, ven, artär, kranskärl, kapillär, stora kretsloppet, lilla kretsloppet, blodplasma, blodplättar, röda blodkroppar, vita blodkroppar, inflammation, immun

Du behöver veta följande:

  • hur mag- och tarmsystemet fungerar, du kan även dina anteckningar och häftet som jag kopierat till dig (sid 153-157). Du ska veta vad som händer i de olika delarna av tarmsystemet. Här följer två filmklipp som handlar om magen och tarmarnas funktion. Matspjälkningen, Matspjälkningen 2
  • Hur funkar lungorna och hur syresätter de kroppen? Häftet sid 158-160, samt dina anteckningar och svar på instuderingsfrågorna. Film 
  • Blodomloppet, sid 161-167, anteckningar samt film
  • Immunförsvaret, på vilka sätt kan man bli immun, och vad innebär det? Sid 169-171, film kroppens försvar

Inför biologiprov 8A

Hej!

Ni ska ha koll på följande inför provet på onsdag v 46.

Ämnesord: Cell, vävnad, organ, enzym, ven, artär, kranskärl, kapillär, stora kretsloppet, lilla kretsloppet, blodplasma, blodplättar, röda blodkroppar, vita blodkroppar, inflammation, immun

Du behöver veta följande:

  • hur mag- och tarmsystemet fungerar, du kan även dina anteckningar och häftet som jag kopierat till dig (sid 153-157). Du ska veta vad som händer i de olika delarna av tarmsystemet. Här följer två filmklipp som handlar om magen och tarmarnas funktion. Matspjälkningen, Matspjälkningen 2
  • Hur funkar lungorna och hur syresätter de kroppen? Häftet sid 158-160, samt dina anteckningar och svar på instuderingsfrågorna. Film 
  • Blodomloppet, sid 161-167, anteckningar samt film
  • Immunförsvaret, på vilka sätt kan man bli immun, och vad innebär det? Sid 169-171, film kroppens försvar

Läxa 7A till onsdag v 46 (biologi)

Till nästa lektion ska ni ta reda på vad följande ord betyder, skriv betydelsen i din skrivbok. Tänk på att välja den betydelse som hör till ekologi, om det finns flera betydelser av ordet.

Orden är:

Konkurrrens

Specialist

Allätare

Revir

Rovdjur

Resurs

Flock

Symbios

8A Kapitel 2 negativa tal och potenser

Klipp om negativa tal och räknesätt

Vill du öva hemma på negativa tal kan du t ex logga in på Nomp.se, välj “Öva matte” och bläddra fram till sidan 7C där du väljer “Aritmetik, addition och subtraktion med negativa tal”. Du kan göra övningen hur många gånger du vill. Känner du för något mer utmanande? Bläddra då vidare till sidan 8A och välj “Aritmetik, addition och subtraktion med negativa tal”.

På sidan Matteva finns fler övningar med negativa tal. Klicka på ikonen “negativa tal” välj sedan exempelvis “Räkna med negativa tal”, du kan även spela “Shooter” eller “Släck elden”.

Koordinatsystem

Jobbar du med koordinatsystem och funktioner så finns följande övningar på Nomp: sidan 6C “Tal koordinatsystem”, 7D “Tal koordinatsystem”